ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : FatCow Coupon

ข่าวเด่น

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Last Updated: Thursday, 15 August 2019
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

วันจันทร์ 19 สิงหาคม 2562
ห้อง 9401 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

patomnitad2019
เวลา

กิจกรรม

08:30 - 09:00 น.

ลงทะเบียน (สำหรับนิสิตชั้นปี 1 และนิสิตที่ได้รับทุน)

09:00 - 09:10 น.

กล่าวเปิดงานและมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ผศ.ดร.อมรฤทธิ์  พุทธิพิพัฒน์ขจร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

09:10 - 09:20 น.

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตที่ช่วยเหลือทางวิชาการ (ติวเจอร์) นิสิตที่ทำกิจกรรรมดีเด่น นิสิตที่แต่งกายเรียบร้อย ประจำปีการศึกษา 2561 และรางวัลผู้ชนะกิจกรรม "CPE Quest Walking & Searching" โดย  ผศ.ดร.ฐิติพงษ์  สถิรเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา]

09:20 - 09:30 น.

เปิดวิดีโอแนะนำภาควิชาฯ

09:30 - 09:40 น.

กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ แนะนำภาควิชาฯ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดย อ.ดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

09:40 - 09:50 น.

แนะนำเรื่องการศึกษาและแผนการเรียน โดย ผศ.นุชนาฎ สัตยากวี ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

09:50 - 10:00 น.

แนะนำเรื่องกิจกรรมและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดย อ.ร้อยโทอนุมัติ อิงคนินันท์ กรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 

10:00 - 10:10 น.

ถ่ายภาพร่วมกัน

10:10 - 10:30 น.  แยกพบอาจารย์ที่ปรึกษา

หมายเหตุ: นิสิต แต่งกายด้วยชุดนิสิตที่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Hits: 2580

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6857541
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
155
744
29199
29199
2769
59716
6857541

Online (15 minutes ago):21

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:3.236.223.106