ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : FatCow Coupon

ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง

Category: ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา Last Updated: Monday, 16 November 2020
ลำดับ ห้องปฏิบัติการวิจัย วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ
1 ห้องปฏิบัติการวิจัยการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Management & Analytics Research Laboratory:DMAL) img12 เน้นการทำวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการวิเคราะห์และตีความหมายของข้อมูล ตลอดจนสกัดองค์ความรู้ใหม่จากข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนงานในอนาคต img12 อ.ดร.บุญรัตน์ เผดิมรอด (หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย)
img12 อ.ดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์
img12 อ.ดร.วรัญญา อรรถเสนา
img12 ผศ.นุชนาฏ สัตยากวี
 2 ห้องปฏิบัติการระบบฝังตัวอัจฉริยะ (Intelligent Embedded System Laboratory: INES) img12 เน้นการทำวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Internet of Thing (IoT), ระบบฝังตัว (Embedded System), ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control System) และหุ่นยนต์ (Robotic) img12 อ.รท.อนุมัติ อิงคนินันท์ (หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย)
img12 อ.ดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม
img12 ผศ.ดร.จักกริช พฤษการ
img12 ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล
img12 ผศ.ดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร
3 ห้องปฏิบัติการรู้จำรูปแบบและการประมวลผลอัจฉริยะ (Pattern Recognition & Computational Intelligence Research Laboratory: PRECITE)
img12 เน้นการทำวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Artificial Intelligence (AI), Image Processing, Deep Learning และ Machine Learning img12 อ.ดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล (หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย)
img12 อ.ดร.เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์
img12 ผศ.ดร.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์
Hits: 5930

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6959170
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
618
989
1607
15773
53558
50840
6959170

Online (15 minutes ago):27

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:3.238.117.130