ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : FatCow Coupon

ข่าวเด่น

ข่าวกิจกรรม-2558

Last Updated: Monday, 28 January 2019
img12 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2016 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 29 ก.พ. 59 [18 พ.ย. 58]
img12 ประกาศ ให้นิสิตชั้นปีที่ 2 วศ.คอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ทุกคน เข้าร่วมงาน "สัมมนาวิชาการ" ในวันอังคารที่ 8 ธ.ค. 58 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศร.2 ห้อง 301 และให้นิสิตชั้นปีที่ 2 วศ.คอมพิวเตอร์ ภาคปกติ ทุกคน เข้าร่วมงาน "ประชุมวิชาการ" ในวันพุธที่ 9 ธ.ค. 58 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ศร.2 ห้อง 205 หมายเหตุ นิสิตที่ไม่เข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าวจะถูกตัดคะแนนในวิชา 02204283 พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ [1 ธ.ค. 58]
img12 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมตอนปลายสมัครเข้าร่วมแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 4 ธ.ค. 58 ณ ชั้น 3 อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [16 ต.ค. 58]
img12 กำหนดการพิธีเปิดโครงการปั่นเพื่อสุขภาพเกษตรศาสตร์กำแพงแสน วันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ย. 58 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณสระพระพิรุณ [16 ต.ค. 58]
img12 ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมงานวันสถาปนา 36 ปี มก.กพส. ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ย. 58 เวลา 06.00 - 16.00 น. ณ สระพระพิรุณและห้องคอนเวนชั่น มก.กพส. [16 ต.ค. 58]
img12 การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับภูมิภาค ภาคกลางเขต 2 ประจำปี 2558[24 ส.ค. 58]
img12 แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม ซูโดกุ มหาวิทยาลัยชิงแชมป์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10 - 11 ต.ค. 58 [6 ต.ค. 58]
img12 ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทุกชั้นปี ร่วมงานคืนสู่เหย้าชาว CPE.KPS ครั้งที่ 4 (Home Coming) ในวันเสาร์ที่ 10 ต.ค. 58 เวลา 17.00 น. ณ ใต้อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [7 ต.ค. 58]
img12 ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วศ.คอมพิวเตอร์ ทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์นิสิตและบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9 (Edvac Game#9) ในวันเสาร์ที่ 26 ก.ย. 58 ณ สนามกีฬาอาคารพลศึกษา 2 มก.กพส. [21 ก.ย. 58]
img12 ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 มก.กพส. วันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ย. 58 เวลา 10.00 - 13.30 น. ณ ณ ห้องคอนเวนชั่น [16 ก.ย. 58]
img12 รับสมัครนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับภูมิภาค ภาคกลางเขต 2 ประจำปี 2558 สมัครแข่งขัน: วันที่ 15 ส.ค. - 15 ก.ย. 58 [24 ส.ค. 58]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวันพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2558 วันเสาร์ที่ 12 ก.ย. 58 เวลา 07.30 - 10.30 น. ณ บริเวณพื้นที่ระหว่างอาคารชุดพักอาศัย – อาคารการเรียนรู้ [8 ก.ย. 58]
img12 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 10 ก.ย. 58 [14 ส.ค. 58]
img12 ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน วันศุกร์ที่ 11 ก.ย. 58 เวลา 09.30 - 13.00 น. ณ ห้องจัดเลี้ยง E9401 อาคาร 9 [8 ก.ย. 58]
img12 กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และมอบทุนการศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 7 ก.ย. 58 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง E9401 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [27 ส.ค. 58]
img12 ขอเชิญคณาจารย์และนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เข้าร่วมโครงการ "ไหว้ครู 2558" ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ก.ย. 58 เวลา 12.30 น. ณ อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [2 ก.ย. 58]
img12 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรรับน้องใหม่ KU75 พระสงฆ์จำนวน 375 รูป ในวันอังคารที่ 25 ส.ค. 58 เวลา 06.30 น. ณ สนามกีฬา อาคารพละ 2 มก.กพส. [20 ส.ค. 58]
img12 นิสิตชั้นปีที่ 3 - 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่เคยเข้าร่วมแข่งขัน ACM-ICPC 2014 ทุกคน และนิสิตทุกชั้นปีที่สนใจ ให้เข้าร่วมฟังกติกาการแข่งขัน ACM-ICPC 2015 ในวันจันทร์ที่ 24 ส.ค. 58 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้อง E8405 อาคาร 8 [20 ส.ค. 58]
img12 โครงการอบรมและแข่งขันทักษะทางวิชาการ (Hour of Code) ระหว่างวันที่ 22 - 23 ส.ค. 58 ณ บริเวณชั้น 4 อาคาร 8 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [13 ส.ค. 58]
img12 โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (Freshy Camp) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ระหว่างวันที่ 10 - 13 ส.ค. 58 [9 ส.ค. 58]
img12 กำหนดการโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2558 วันเสาร์ที่ 8 ส.ค. 58 เวลา 06.30 - 16.00 น. ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย [3 ส.ค. 58]
img12 ขอเชิญร่วมโครงการปลูกข้าววันแม่ ประจำปี 2558 วันอังคารที่ 11 ส.ค. 58 เวลา 07.00 - 11.00 น. ณ ทุ่งนาไพร มก.กพส. [6 ส.ค. 58]
img12 รายงานตัวนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน วันพฤหัสบดีที่ 6 ส.ค. 58 [28 ก.ค. 58]
img12 กำหนดการโครงการพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน วันพุธที่ 5 ส.ค. 58 เวลา 07.30 - 12.00 น. [28 ก.ค. 58]
img12 กำหนดปิดหอพักนิสิตตึก 1 - 24 ภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2/557 และเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2558 และการรับสมัครนิสิตอยู่หอพักช่วงปิดภาคปลาย/หอพักภาคฤดูร้อน [30 เม.ย. 58]
img12 กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 6 - 16 ก.ค. 58 [กำหนดการพิธีเปิด-ปิด] [2 ก.ค. 58]
img12 ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจส่งคลิปวีดิโอประกวดในกิจกรรมออนไลน์ One and Only ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิ.ย. 58 [8 พ.ค. 58]
img12 โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำภาคฤดูร้อน 2558 ในวันเสาร์ที่ 23 พ.ค. 58 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้อง 9401 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน[18 พ.ค. 58]
img12 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิตและนักศึกษาทุกระดับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ส่งแบบตอบรับภายใน 20 เม.ย. 58 [2 เม.ย. 58]
img12 ขอเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบ 12 ปี ในวันที่ 22 เมษายน 2558 [3 เม.ย. 58]
img12 ขอเชิญร่วมงานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ ในวันที่ 9 เม.ย. 58 ณ บริเวณสระพระพิรุณ [8 เม.ย. 58]
img12 ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทุกชั้นปี เข้าร่วมงาน "ปัจฉิมนิเทศนิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 5" ในวันศุกร์ที่ 3 เม.ย. 58 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง E9401 ชั้น 4 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [24 มี.ค. 58]
img12 ขอเชิญนิสิตสมัครร่วม "โครงการ BETAGRO Food Safety Society 2015" ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 10 เม.ย. 58 [13 มี.ค. 58]
img12 ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ทุกท่านร่วมงาน "ทำบุญและพัฒนาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์" ในวันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 58 เวลา 09.30 น. ณ ชั้น 4 อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [23 มี.ค. 58]
img12 ขอเชิญร่วมการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 10 ชิงเงินรางวัลกว่า 555,000 บาท ส่งผลงานระหว่างวันที่ 30 มี.ค. - 2 เม.ย. 58 [2 มี.ค. 58]
img12 ขอเชิญคณาจารย์ร่วมประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ สมัครภายในวันที่ 20 เม.ย. 58 [17 ก.พ. 58]
img12 ขอความร่วมมือบุคลากรและนิสิตกรอกแบบประเมินออนไลน์ "คุณภาพการให้บริการ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน" ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 25 มี.ค. 58 [17 ก.พ. 58]
img12 ขอเชิญนิสิตสมัครแข่งขันโปรแกรม MS Office ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2558 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มี.ค. 58 [3 ก.พ. 58]
img12 ขอเชิญนิสิตเลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ก.พ. 58 เวลา 9.00 - 14.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร 9 [13 ก.พ. 58]
img12 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2-3 ทุกสาขาวิชา ร่วมโครงการ "LDP" [เว็บไซต์] [20 ม.ค. 58]
img12 กําหนดการกีฬาสัมพันธ์ ENIAC GAMES ครั้งที่ 11 วันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 58 ณ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน [3 ก.พ. 58]
img12 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “นนทรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 15 - 24 ม.ค. 58 [14 ม.ค. 58]
img12 ประกาศปิดทำการภาควิชาฯ ในระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2558 เนื่องจากคณาจารย์และบุคลากรไปสัมมนา และเปิดทำการปกติวันที่ 14 มกราคม 2558  [7 ม.ค. 58]
[ข่าวกิจกรรมปี 2561][ข่าวกิจกรรมปี 2560][ข่าวกิจกรรมปี 2559][ข่าวกิจกรรมปี 2558][ข่าวกิจกรรมย้อนหลังก่อนหน้านี้]
Hits: 2896

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6829586
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
707
692
1399
7115
34530
47215
6829586

Online (15 minutes ago):10

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:34.239.154.201