ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : FatCow Coupon

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง

Category: เกี่ยวกับหลักสูตร Last Updated: Tuesday, 16 February 2021
img12 แบบฟอร์มขอยืมสิ่งของและอุปกรณ์
img12 แบบฟอร์มการขอสแกนลายนิ้วมือเพื่อเข้า - ออก อาคาร/ห้องปฏิบัติการวิจัย
img12 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน/ห้องสอบ
img12 ใบคำร้องขอฝึกงาน/สหกิจในสถานประกอบการ
img12 งบศ.01 คำร้องทั่วไป
img12 งบศ.02 คำร้องขอลากิจ ลาป่วย
img12 งบศ.03 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงตารางสอบ
img12 งบศ.04 คำร้องข้อเปลี่ยนแปลงตารางสอน
img12 งบศ.05 คำร้องขอเปิดรายวิชา
img12 งบศ.06 คำร้องขอเรียนควบรายวิชาต่อเนื่อง
img12 งบศ.07 คำร้องขอลงทะเบียนเรียน ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต เกิน 22 หน่วยกิต
img12 งบศ.08 คำร้องขอลงทะเบียนเรียน เกิน 7 หน่วยกิต (ในภาคฤดูร้อน)
img12 งบศ.09 คำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
img12 งบศ.10 คำร้องขอลงทะเบียนข้ามหมู่เรียน
img12 งบศ.11 คำร้องขอลาพักการศึกษา
img12 งบศ.12 คำร้องขอลาออก
img12 แบบการขอเทียบรายวิชา (กำลังปรับปรุงข้อมูล)
img12 ใบลงทะเบียนเรียนล่าช้า KU1
img12 ใบเพิ่ม-ถอนรายวิชา KU3
img12 คำร้องขอเงินคืน (นิสิตกองทุนฯ)
img12 คำร้องขอเงินคืน (กองทุนฯ 5A)
img12 ใบถอนรายวิชาติด W (กำลังปรับปรุงข้อมูล)
img12 คำร้องขอเอกสารทางการศึกษา (กำลังปรับปรุงข้อมูล)
img12 ใบสะกดชื่อ (ขอจบการศึกษา)
img12 คำร้องขอเรียนวิชานอกหลักสูตร
img12 แบบฟอร์มรายงานการกระทำผิดวินัยโดยส่อทุจริต/ทุจริตในการสอบ (กำลังปรับปรุงข้อมูล)
Hits: 3320

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6959192
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
640
989
1629
15773
53580
50840
6959192

Online (15 minutes ago):28

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:3.238.117.130