ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : FatCow Coupon

ข่าวเด่น

ข่าวทุนการศึกษาย้อนหลัง

Last Updated: Thursday, 07 January 2016
img12 ทุนการศึกษา Kyoto University AMGEN Scholar Program หมดเขตสมัครวันที่ 2 ก.พ. 58 [24 ธ.ค. 57]
img12 ทุนโครงการ LOTUS+ ภายใต้การสนับสนุนของ Erasmus Mundus หมดเขตสมัครวันที่ 1 มี.ค. 58  [24 ธ.ค. 57]
img12 ขยายเวลา!! ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปริญญาตรีปีละ 27,500 บาท จำนวน 50 ทุน สมัครภายในวันที่ 30 ม.ค. 58 [ใบสมัคร] [เว็บไซต์] [21 พ.ย. 57]
img12 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2558 หมดเขตสมัครวันที่ 13 ม.ค. 58  [22 ธ.ค. 57]
img12 ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปริญญาตรีปีละ 27,500 บาท จำนวน 50 ทุน สมัครภายในวันที่ 16 ม.ค. 58  [ใบสมัคร] [6 พ.ย. 57]
img12 แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ปี 2558 นิสิตสามารถสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ม.ค. 58  [27 ต.ค. 57]
img12 ทุนการศึกษาโตชิบา "เรารักโรงเรียนกับโตชิบา" ครั้งที่ 26 ระดับปริญญาตรี สมัครภายในวันที่ 28 พ.ย. 57 [31 ต.ค. 57]
img12 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2558 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) หมดเขตสมัครวันที่ 25 พ.ย. 57 [19 พ.ย. 57]
img12 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2558 ณ Mendel University of Brno สาธารณรัฐเช็ก สมัครภายในวันที่ 20 พ.ย. 57 [28 ต.ค. 57]
img12 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2558 ณ Pukyong National University สาธารณรัฐเกาหลี สมัครภายในวันที่ 12 พ.ย. 57 [31 ต.ค. 57]
img12 รับสมัครนิสิตทุนทำงานภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ติดต่อ อ.ดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 57 [27 ต.ค. 57]
img12 รับสมัครนิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ในกองทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2557 หมดเขต 27 ต.ค. 57[22 ต.ค. 57]
img12 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2557-2558 ณ Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่น สมัครภายในวันที่ 20 เม.ย. 58 [27 ต.ค. 57]
img12 ทุนสนับสนุนการวิจัย Call for Applications to the SEARCA Regional Professorial Chair Grants หมดเขตวันที่ 31 ม.ค. 58[8 ต.ค. 57]
img12 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2558 ณ Kangwon National University ประเทศเกาหลีใต้ [ศึกษาฤดูใบไม้ผลิ: ปิดรับสมัครวันที่ 24 ต.ค. 57] [ศึกษาฤดูใบไม้ร่วง: ปิดรับสมัครวันที่ 22 เม.ย. 58] [8 ต.ค. 57]
img12 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2558-2559 จาก Gifu University ประเทศญี่ปุ่น [ศึกษา เม.ย. 58: ปิดรับสมัครวันที่ 20 ต.ค. 57] [ศึกษา ต.ค. 58: ปิดรับสมัครวันที่ 3 มี.ค. 58] [8 ต.ค. 57]
img12 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา International Bio-Business Studies ประจำปี 2558 ณ Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น ปิดรับสมัครวันที่ 13 ต.ค. 57 [8 ต.ค. 57]
img12 ทุนพานาโซนิค ปั่นวิศวะ สร้างอนาคต ประจำปี 2557 (Panasonic Future Gear Scholarship 2014) จำนวน 10 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 19 ต.ค. 57 [12 ก.ย. 57]
img12 ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 21 ภายในวันที่ 10 ต.ค. 57 [3 ก.ย. 57]
img12 กสท. ให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิต ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557 จำนวน 16 ทุน ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 ก.ย. 57 [9 ก.ย. 57]
img12 กสท. รับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2557 จำนวน 14 ทุน ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 ก.ย. 57 [9 ก.ย. 57]
img12 ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 ก.ย. 57 [28 ส.ค. 57]
img12 รับสมัครทุนอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 19 ก.ย. 57 [15 ส.ค. 57]
img12 มูลนิธิ คุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ เปิดรับสมัครนิสิที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ก.ย. 57 ส่งใบสมัครที่ธุรการภาควิชาฯ [4 ส.ค. 57]
img12 ทุนสนับสนุนค่ายอาสาโครงการ "ออกค่าย...ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ" ปี 3 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 ส.ค. 57 [เว็บไซต์] [14 ส.ค. 57]
img12 มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา เทศโก้ โลตัสฯ จำนวน 200 ทุนๆ ละ 15,000 บาท ขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ส.ค. 57 [19 ก.ค. 57]
img12 ทุนการศึกษามูลนิธิ ตั้งเซ็กกิม ประสงค์มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2557 จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 8,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ส.ค. 57 [19 ก.ค. 57]
img12 รายชื่อนิสิตผู้เข้ารับมอบทุนการศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2557 [14 ส.ค. 57]
img12 " พี่ช่วยน้อง ลุงป้าช่วยหลาน" รับสมัครและคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าเสนอชื่อรับทุนสมาคมนิสิตเก่า มก. ภายในวันที่ 13 ส.ค. 57 [7 ส.ค. 57]
img12 รับสมัครนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 29 ก.ค.- 15 ส.ค.57 ณ National Chung Hsing University ไต้หวัน [11 เม.ย. 57]
img12 ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับโครงการรับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พ.ศ. 2557 [9 เม.ย. 57]
img12 ประกาศคณะฯ เรื่องผลการคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ University of Tsukuba (KU-UT) ประจำปี 2557 ได้แก่ น.ส.วโรชา ศรีพุทธโชติ [10 ก.ค. 57]
img12 รับสมัครนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีภูมิลำเนาเดิมใน จ.นครปฐม สมัครได้ที่หน่วยทุนฯ ภายในวันที่ 8 ก.ค. 57 [30 มิ.ย. 57]
img12 นายปิยังกูร บุญเลิศโชคดี นิสิต วศ.คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Tokyo University of Agriculture (KU-TUA) [14 พ.ค. 57]
img12 ทุนการศึกษาและทุนวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย สมัครภายในวันที่ 30 มิ.ย. 57 [10 เม.ย. 57]
img12 รับสมัครนิสิตโครงการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557 จาก National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน หมดเขตรับสมัคร 2 พ.ค. 57 [25 เม.ย. 57]
img12 รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต KU-TUA ประจำปี 2557 สมัครภายในวันที่ 6 พ.ค. 57 [24 เม.ย. 57]
img12 รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต KU-TUA ประจำปี 2557 สมัครภายในวันที่ 23 เม.ย. 57 [9 เม.ย. 57]
img12 สกว. เปิดรับสมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. สมัครภายในวันที่ 30 เม.ย. 57 [9 เม.ย. 57]
img12 รับสมัครทุนการศึกษา โดย แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด ประจำปีการศึกษา 2557 สมัครภายในวันที่ 30 เม.ย. 57 [2 เม.ย. 57]
img12 รับสมัครทุนการศึกษา บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด สมัครภายในวันที่ 20 ส.ค. 57 [2 เม.ย. 57]
img12 รับสมัครทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย สมัครภายในวันที่ 30 พ.ค. 57 [ขอรับใบสมัครได้ที่ธุรการภาควิชาฯ] [6 มี.ค. 57]
img12 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2557-25558 ณ Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น สมัครภายในวันที่ 1 ต.ค. 57 [6 มี.ค. 57]
img12 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2557-25558 ณ Miyazaki University ประเทศญี่ปุ่น สมัครภายในวันที่ 1 เม.ย. 57 [6 มี.ค. 57]
img12 รับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และ กรอ. ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 31 ก.ค. 57 [5 มี.ค. 57]
img12 นิสิตที่มีบิดา มารดาหรือผู้ปกครองที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ให้มาลงชื่อที่ภาควิชาฯ ภายในวันจันทร์ที่ 10 มี.ค. 57 [3 มี.ค. 57]
img12 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2557 -2558 จาก Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น [ศึกษา ต.ค. 57 สมัครภายในวันที่ 7 เม.ย. 57] [ศึกษา เม.ย. 58 สมัครภายในวันที่ 3 พ.ย. 57] [25 ก.พ. 57]
img12 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา iEXPO Program ประจำปี 2557-2558 จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น หมดเขต 5 มี.ค. 57 [13 ก.พ. 57]
img12 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา OUSSEP ประจำปี 2557-2558 จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 มี.ค. 57 [13 ก.พ. 57]
img12 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Osaka University Maple Program ประจำปี 2557-2558 จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 มี.ค. 57 [13 ก.พ. 57]
img12 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2557-2558 ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 มี.ค. 57 [13 ก.พ. 57]
img12 สถาบัน MIST มอบทุนการศึกษา จำนวน 10 คน เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557-2558 สมัครภายในวันที่ 23 เม.ย. 57 [10 ก.พ. 57]
img12 รับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิ จีอี (GE Foundation Scholar-Leaders Program) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 มี.ค 57 [31 ม.ค. 57]
img12 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557 ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 28 มี.ค. 57 [27 ม.ค. 57]
img12 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Special Course for Advancement of Agricultural and Life Sciences จาก The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 มี.ค. 57[24 ม.ค. 57]
img12 เปิดรับสมัครทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่ Kochi University of Technology ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 18 มี.ค. 57[24 ม.ค. 57]
img12 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2557-2558 ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ภาคฤดูใบไม้ร่วง หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 ก.พ. 57 ภาคฤดูใบไม้ผลิ หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 ก.ย. 57 [20 ม.ค. 57]
img12 ทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2558 ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 10 มี.ค. 57 [16 ม.ค. 57]
img12 ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2557-2558 ณ Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ปิดรับสมัครวันที่ 7 ก.พ. 57 [6 ม.ค. 57]
img12 เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนไปศึกษาหรือแลกเปลี่ยนยังมหาวิทยาลัยในยุโรป สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ม.ค. 57 [6 ม.ค. 57]
img12 นิสิตที่สนใจหาทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรร่วม ไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครขอรับทุน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ม.ค 57 [6 ม.ค. 57]
 
Hits: 2152

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6829620
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
741
692
1433
7115
34564
47215
6829620

Online (15 minutes ago):20

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:34.239.154.201