ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : FatCow Coupon

ข่าวการศึกษา-2561

Category: ข่าวการศึกษา Last Updated: Monday, 28 January 2019
img12 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 61 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [7 ส.ค. 61]
img12 ตารางเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 [13 ก.ค. 61]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 12 - 21 ธ.ค. 61) [6 ธ.ค. 61]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (ฉบับร่าง) (สอบระหว่างวันที่ 12 - 21 ธ.ค. 61) แก้ไขภายในวันที่ 28 พ.ย. 61 [28 พ.ย. 61]
img12 รายชื่อนิสิตที่รับยกเว้นค่าหน่วยกิตสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 1) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 ต.ค. 61 [29 ส.ค. 61]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 22 - 30 ก.ย. 61) [17 ก.ย. 61]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (ฉบับร่าง) (สอบระหว่างวันที่ 22 - 30 ก.ย. 61) แก้ไขภายในวันที่ 12 ก.ย. 61 [7 ก.ย. 61]
img12 แจ้งสำหรับนิสิตที่ฝึกงานและที่เคยผ่านการฝึกงานทุกคน ขอความกรุณาให้หัวหน้างาน/ผู้ใช้บัณฑิต ทำแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการบุคลากรระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก.กพส. [PDF] [13 ก.ค. 61]
img12 ขอความร่วมมือนิสิต ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ทำแบบสอบความต้องการเรียนต่อปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก.กพส. [13 ก.ค. 61]
img12 ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ KU78 (รหัส 61) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [11 ก.ค. 61]
img12 ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจสมัครเรียน (พร้อมทุนการศึกษา) หลักสูตร ปริญญาโท สาขา Information Systems and Applications (International Master Program) ของ Institute of Information Systems and Applications, College of Electrical Engineering and Computer Science, National Tsing Hua University (國立清華大學) [เว็บภาควิชาฯ] [22 ม.ค. 61]
img12 กำหนดการและสถานที่สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 4 (Admissions) ปีการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 10 ก.ค. 61 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [3 ก.ค. 61]
img12 ปฏิทิน และกำหนดการต่าง ๆ ปีการศึกษา 2560 [1 มิ.ย. 60]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 7 - 18 พ.ค. 61) ปรับรุง 11 พ.ค. 61 [11 พ.ค. 61]
img12 ตารางเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 [22 ธ.ค. 60]
img12 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ฉบับร่าง) (สอบระหว่างวันที่ 7 - 18 พ.ค. 61) [9 เม.ย. 61]
img12 ขอให้นิสิตที่จะสอบ TOEIC และ KU-EXITE เข้าระบบยืนยันการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ https://exam.regis.ku.ac.th/english/ ระหว่างวันที่ 1 -15 มี.ค. 61 [5 มี.ค. 61]
img12 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ฉบับจริง) (สอบระหว่างวันที่ 24 ก.พ. - 4 มี.ค. 61) [22 ก.พ. 61]
[ข่าวการศึกษาปี 2561][ข่าวการศึกษาปี 2560][ข่าวการศึกษาปี 2559][ข่าวการศึกษาปี 2558][ข่าวการศึกษาย้อนหลังก่อนหน้านี้]
Hits: 2921

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6959206
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
654
989
1643
15773
53594
50840
6959206

Online (15 minutes ago):28

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:3.238.117.130