ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : FatCow Coupon

ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง

Category: ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา
Last Updated: Monday, 16 November 2020
ลำดับ ห้องปฏิบัติการวิจัย วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ
1 ห้องปฏิบัติการวิจัยการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Management & Analytics Research Laboratory:DMAL) img12 เน้นการทำวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงการวิเคราะห์และตีความหมายของข้อมูล ตลอดจนสกัดองค์ความรู้ใหม่จากข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนงานในอนาคต img12 อ.ดร.บุญรัตน์ เผดิมรอด (หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย)
img12 อ.ดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์
img12 อ.ดร.วรัญญา อรรถเสนา
img12 ผศ.นุชนาฏ สัตยากวี
 2 ห้องปฏิบัติการระบบฝังตัวอัจฉริยะ (Intelligent Embedded System Laboratory: INES) img12 เน้นการทำวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Internet of Thing (IoT), ระบบฝังตัว (Embedded System), ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control System) และหุ่นยนต์ (Robotic) img12 อ.รท.อนุมัติ อิงคนินันท์ (หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย)
img12 อ.ดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม
img12 ผศ.ดร.จักกริช พฤษการ
img12 ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล
img12 ผศ.ดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร
3 ห้องปฏิบัติการรู้จำรูปแบบและการประมวลผลอัจฉริยะ (Pattern Recognition & Computational Intelligence Research Laboratory: PRECITE)
img12 เน้นการทำวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Artificial Intelligence (AI), Image Processing, Deep Learning และ Machine Learning img12 อ.ดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล (หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย)
img12 อ.ดร.เสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์
img12 ผศ.ดร.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6857620
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
234
744
29199
29199
2848
59716
6857620

Online (15 minutes ago):28

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:3.236.223.106