ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : FatCow Coupon

ข่าวเด่น

ทัศนศึกษาดูงานศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556

Last Updated: Wednesday, 29 January 2014
2556.08.04 tmac1

2556.08.04 tmac3       สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จัดทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Microelectronics Center:TMEC) และวัดโสธรวรารามวรวิหาร ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา
       กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเพื่อให้นิสิตได้เห็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทั้งทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเรียนของนิสิตโดยตรง ถือเป็นการสร้างพัฒนาการในการเรียนรู้นอกสถานที่ ทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ มองโลกได้กว้างไกลขึ้น และสามารถนำกลับมาประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันและการเรียนในชั้นเรียน เช่น การทำโครงงานวิศวกรรม
       วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อ 1) เป็นการเสริมประสบการณ์ตรงในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิต 2) ให้นิสิตมีความตื่นตัวในด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3) เสริมสร้างค่านิยมที่ดี คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นิสิต 4) เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีเอาไว้
       ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 1) อาจารย์และบุคลากร จำนวน 8 คน โดยมี ผศ.ดร.ฐิติพงษ์  สถิรเมธีกุล หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.อมรฤทธิ์  พุทธิพิพัฒน์ขจร อ.เสกสรรค์  มธุลาภรังสรรค์ อ.ดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล คุณอนัญญา ไขรัมย์ คุณศศิธร ชลรัตน์อมฤต คุณธีรพงศ์  เกียรติกมลชัย และ คุณเอกลักษณ์  เรืองศรี 2) นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 84 คน
       2556.08.04 tmac13โดยเริ่มจากเวลา 08.30 น. ออกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ก่อนเข้าไปดูงานที่ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) พวกเราได้แวะไหว้พระที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร เพื่อไปทำบุญและกราบนมัสการหลวงพ่อโสธรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและยังช่วยให้นิสิตได้สร้างคุณธรรมและจริยธรรมประกอบกับการเสริมสร้างกำลังกายกำลังใจในการเรียนและการปฏิบัติงานให้เพิ่มมากขึ้น 
      เวลาประมาณ 13.00 น. เดินทางมาถึงศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) โดยทางศูนย์ให้การต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่น หลังจากนั้นเป็นการบรรยายเกี่ยวกับบริษัทซึ่งเป็นศูนย์กลางงานวิจัยและการพัฒนาด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์และผลิตวงจรรวมแห่งแรกของประเทศไทย หลังจากนั้นบุคลากรของศูนย์ก็ได้แบ่งนิสิตออกเป็นกลุ่มเพื่อเดินเยี่ยมชมกระบวนการการทำงานของศูนย์ ปิดท้ายด้วยการมอบของที่ระลึกและบันทึกภาพร่วมกัน arrow2L3
ภาพกิจกรรม 

2556.08.04 tmac2 2556.08.04 tmac4 2556.08.04 tmac5
2556.08.04 tmac6 2556.08.04 tmac7 2556.08.04 tmac8
2556.08.04 tmac9 2556.08.04 tmac10
2556.08.04 tmac11
2556.08.04 tmac12 2556.08.04 tmac14 2556.08.04 tmac15
arrow2L3ภาพกิจกรรม
 

 

Hits: 4604

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6959148
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
596
989
1585
15773
53536
50840
6959148

Online (15 minutes ago):30

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:3.238.117.130