ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : FatCow Coupon

ข่าวเด่น

ข่าวอบรม-สัมมนา-2559

Last Updated: Monday, 28 January 2019
img12 ขอเชิญเข้ารับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Become a dot-com millionaire" โดย Associate Professor Lester Gilbert ในวันอังคารที่ 17 ม.ค. 60 เวลา 14.30 - 16.00 ณ ห้อง E8301 [30 ธ.ค. 59]
img12 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "International Conference on Cultural Technology (ICCT 2017)" ระหว่างวันที่ 12 - 14 ม.ค. 60 [3 พ.ย. 59]
img12 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการแห่งชาติ มก. กพส. ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธ.ค. 59 [17 ต.ค. 59]
img12 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 59 [7 ก.ค. 59]
img12 ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ในวันจันทร์ที่ 17 ต.ค. 59 [13 ต.ค. 59]
img12 ขอเชิญรับฟังการบรรยายทุนการศึกษาและวิจัย Campus France Tour 2016- Studies in France and Scholarships วันที่ 26 ก.ย. 59 [8 ก.ย. 59]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารคุณภาพ TQM ในวันศุกร์ที่ 23 ก.ย. 59 [14 ก.ย. 59]
img12 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "MIL for Digital KU" วันที่ 23 ก.ย. 59 [8 ก.ย. 59]
img12 ฟรี!! ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมงาน Software Freedom Day 2016 วันที่ 17 – 18 ก.ย. 59 [14 ก.ย. 59]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน" ในวันศุกร์ที่ 30 ส.ค. 59 ณ KU HOME [8 ส.ค. 59]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม "การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ (Systematic Review)" ในวันที่ 19 ส.ค. 59 [8 ส.ค. 59]
img12 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 ระหว่างวันที่ 17-21 ส.ค. 59 [4 ก.ค. 59]
img12 ประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2559 เรื่อง การผลิตบัณฑิตเพื่อการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 วันที่ 5 ส.ค. 59 [29 ก.ค. 59]
img12 งานแสดงเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 28 - 29 ก.ค. 59 [4 ก.ค. 59]
img12 โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 [11 ก.พ. 59]
img12 ขอเชิญรับฟังบรรยาย “ผู้บริหาร มก.กพส. พบประชาคมกำแพงแสน” ในวันพุธที่ 22 มิ.ย. 59 เวลา 10.00 -12.00 น. [ลงทะเบียน][7 มิ.ย. 59]
img12 ขอเชิญร่วมงานสัมมนา ESRI (Thailand) Education Seminar 2016 ในวันพุธที่ 22 มิ.ย. 59 ณ บริษัทอีเอสอาร์ไอ[19 พ.ค. 59]
img12 โครงการสัมมนาอาจาย์ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การใช้งาน eduFarm ฟาร์ม (เรียน) รู้ มก.” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิ.ย. 59[13 พ.ค. 59]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 26 - 27 พ.ค. 59 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ [3 พ.ค. 59]
img12 อบรมฟรี!! โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต (สะสมหน่วยชั่วโมงกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะและความสามารถได้) ตั้งแต่ 23 ม.ค. - 24 เม.ย. 59 [20 ม.ค. 59]
img12 ขอเชิญส่งบทความเสนอในการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 24 - 25 มี.ค. 59 [19 ม.ค. 59]
img12 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการปรับปรุงงานเพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สมัครภายในวันจันทร์ที่ 21 มี.ค. 59 [14 มี.ค. 59]
img12 ขอเชิญนิสิตปี 4 วศ.คอมพิวเตอร์และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังสัมมนาโครงการฝึกอบรมไปทำงานประเทศญี่ปุ่น ในวันศุกร์ที่ 22 ม.ค. 59 เวลา 12.30 – 14.30 น. ณ ห้อง 8301 อาคาร 8 [13 ม.ค. 59]
[ข่าวอบรม-สัมมนาปี 2561][ข่าวอบรม-สัมมนาปี 2560][ข่าวอบรม-สัมมนาปี 2559][ข่าวอบรม-สัมมนาปี 2558][ข่าวอบรม-สัมมนาย้อนหลังก่อนหน้านี้]
Hits: 1655

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6857561
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
175
744
29199
29199
2789
59716
6857561

Online (15 minutes ago):21

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:3.236.223.106