ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : FatCow Coupon

ข่าวเด่น

ข่าวอบรม-สัมมนาย้อนหลัง

Last Updated: Thursday, 07 January 2016
img12 ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเรื่อง "ระบบการสร้างสื่อการสอนอัจฉริยะ" ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2558 ในวันที่ 2 ก.พ. 58 เวลา 13.00 - 16.30 น.  [18 ธ.ค. 57]
img12 งานสัมมนาเรื่องทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย สำรองที่นั่งภายในวันที่ 23 ม.ค. 58 [20 ม.ค. 58]
img12 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 [เว็บไซต์] [28 ต.ค. 57]
img12 ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันศุกร์ที่ 19 ธ.ค. 57 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 9 และเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  [18 ธ.ค. 57]
img12 ขอเรียนเชิญอาจารย์เข้าร่วมประชุมอาจารย์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธ.ค. 57 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 9 และเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน [18 ธ.ค. 57]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งที่ 11 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้อง 203, 204 และ 205 อาคารศูนย์เรียนรวม 2 วันที่ 9 ธ.ค. 57 เวลา 08.30 - 16.30 น. [8 ธ.ค. 57]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการในหัวข้อ "เทคโนโลยียานยนต์ทางเลือก" วันจันทร์ที่ 8 ธ.ค. 57 เวลา 13.00-16.0 น. ณ ศร.2 ห้อง 301 [8 ธ.ค. 57]
img12 ฟรี!! ขอเชิญนิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ Road Map of Quantum Computer ในวันที่ 3 10 และ 17 พ.ย. 57 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ม.มหิดล ศาลายา  [3 พ.ย. 57]
img12 สัมมนาเรียนรู้การทำงานในบริษัทญี่ปุ่น สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ประสงค์จะทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นหลังจบการศึกษา โดย Pasona HR Consulting Recruitment และ Toyota Group ในวันศุกร์ที่ 14 พ.ย. 57 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง E8301 [8 ต.ค. 57]
img12 ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจส่งผลงานวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 3 "ความปลอดภัย" ปิดรับบทคัดย่อวันที่ 30 พ.ย. 57 [8 ก.ย. 57]
img12 ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานให้แก่นิสิต มก.กพส. 2557 ในวันพุธที่ 29 ต.ค. 57 เวลา 16.00 - 20.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น [17 ต.ค. 57]
img12 ขอเชิญนักวิชาการส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 [หมดเขตรับผลงานวิจัยผ่านระบบออนไล์วันพุธที่ 15 ต.ค. 57] [28 ส.ค. 57]
img12 อบรมฟรี!! โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต (สะสมหน่วยชั่วโมงกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะและความสามารถได้) ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. - 8 พ.ย. 57 [4 ส.ค. 57]
img12 สมัครด่วน อบรมฟรี!! หลักสูตรการออกแบบอัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรม (ระดับกลาง) เพื่อการแข่งขันระดับชาติ (20 ชม.) [7 ส.ค. 57]
img12 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิต ของ มก. ปี 2557 (ฟรี!!) จำนวน 4 หลักสูตร เริ่มวันที่ 16 ก.ค. - 28 ส.ค. 57 [24 มิ.ย. 57]
img12 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากร ของ มก. ปี 2557 (ฟรี!!) จำนวน 4 หลักสูตร เริ่มวันที่ 6 ส.ค. - 19 ส.ค. 57[24 มิ.ย. 57]
img12 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา "Green Innovation 2014" ในวันที่ 23 ก.ค. 57 เวลา 11:30-16:10 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ[17 ก.ค. 57]
img12 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 16 – 17 ก.ค. 57[30 มิ.ย. 57]
img12 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 14 – 16 พ.ค. 57 [30 เม.ย. 57]
img12 ขอเรียนเชิญอาจารย์ประจำคณะฯ เข้าร่วมประชุมประจำปี ในวันที่ 8 พ.ค. 57 เวลา 9.00 น-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 9 [9 เม.ย. 57]
img12 ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุน ของคณะฯ เข้าร่วมประชุมประจำปี ในวันที่ 7 พ.ค. 57 เวลา 9.00 น-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 9 [9 เม.ย. 57]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการของนิสิต มก. ระดับบัณฑิตศึกษา สมัครภายในวันที่ 25 เม.ย. 57 [9 เม.ย. 57]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางวิชาการของนิสิต มก. ระดับปริญญาตรี สมัครภายในวันที่ 21 เม.ย. 57 [9 เม.ย. 57]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมนุษยศาสตร์เพื่อการเพิ่มพูนความรู้และทักษะ รุ่นที่ 2 [17 ธ.ค. 56]
img12 ขอเชิญบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมโครงการคิดบวกเพื่อการพัฒนาชีวิตและงาน ในวันพุธที่ 26 ก.พ. 57 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 9 เวลา 8.30-16.30 น. โดย พล.อ.ต.นายแพทย์บุญเลิศ จุลเกียรติ [18 ก.พ. 57]
img12 ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. ที่ประสงค์ฝึกงาน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2557 (ทุกคน) เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ในวันเสาร์ที่ 22 ก.พ. 57 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้อง 9401 อาคาร 9  [5 ก.พ. 57]
img12 อบรมฟรี!! โครงการเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิต (สะสมหน่วยชั่วโมงกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะและความสามารถได้) ตั้งแต่วันนี้ - 10 ก.พ. 57 [15 ม.ค. 57]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรนักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 18 (เฉพาะสาขาวิชา) สำรองที่นั่งภายในวันศุกร์ที่ 17 ม.ค. 57 [17 ธ.ค. 56]
 
Hits: 1561

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6857564
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
178
744
29199
29199
2792
59716
6857564

Online (15 minutes ago):22

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:3.236.223.106