ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : FatCow Coupon

ข่าวเด่น

ข่าวทุนการศึกษา-2558

Last Updated: Monday, 28 January 2019
img12 ทุนการศึกษาบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด ประจำปีการศึกษา 2558 สมัครภายในวันที่ 28 ธ.ค. 58 [8 ธ.ค. 58]
img12 ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" สมัครภายในวันที่ 28 ธ.ค. 58 [8 ธ.ค. 58]
img12 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จาก Hokkaido University ส่งใบสมัครภายในวันที่ 18 ธ.ค. 58 [20 พ.ย. 58]
img12 การประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย [ใบสมัคร] [2 พ.ย. 58]
img12 AEC Education Center ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ หลักสูตร Work Experience Program in Australia [17 ก.ย. 58]
img12 ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2559 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. 58 [26 ต.ค. 58]
img12 รับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมรับทุนโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2558 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 16 ต.ค. 58 [30 มิ.ย. 58]
img12 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ณ Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น สมัครภายใน 12 ต.ค. 58 [17 ส.ค. 58]
img12 รับสมัครทุนการศึกษา บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด สมัครภายในวันที่ 16 ก.ย. 58 [15 ก.ย. 58]
img12 รับสมัครทุนการศึกษา ส่วนกลาง มก.กพส. ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 8 ก.ย. 58 [4 ก.ย. 58]
img12 รายชื่อนิสิตผู้เข้ารับมอบทุนการศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558 [4 ก.ย. 57]
img12 ทุนอุดหนุนการศึกษามูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 7 ก.ย. 58 [2 ก.ย. 58]
img12 ทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ผลิ ปี 2559 ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น สมัครภายในวันที่ 1 ก.ย. 58 [20 ส.ค. 58]
img12 รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต KU-UT ประจำปี 2558 สมัครภายในวันที่ 26 ส.ค. 58 [14 ส.ค. 58]
img12 รับสมัครนิสิตเข้ารับทุนการศึกษาโครงการให้ทุนการศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัท ซัสดิคาร์ทุม ซัสเทนเอเบิล รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด และ ม.เกษตรศาสตร์ ส่งใบสมัครระหว่างวันที่ 17 - 28 ส.ค. 58 [29 มิ.ย. 58]
img12 การขอรับจัดสรรทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ภายในวันที่ 3 ก.ค. 58 [2 ก.ค. 58]
img12 มก.กพส. เปิดรับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2558 ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. - 19 ส.ค. 58 ณ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารกิจการนิสิต [16 มิ.ย. 58]
img12 มก.กพส. เปิดรับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. - 8 ก.ย. 58 [16 มิ.ย. 58]
img12 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2558 [ศึกษา ต.ค.58 หมดเขตสมัคร 27 เม.ย. 58] [ศึกษา เม.ย. 59 หมดเขตสมัคร 3 พ.ย. 58 [2 มี.ค. 58]
img12 รับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 10 มิ.ย. 58 [22 พ.ค. 58]
img12 รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาภาคฤดูร้อน ณ College of Engineering National Chung Hsing University (NHCU) ไต้หวัน หมดเขตรับสมัคร 22 พ.ค. 58 [8 พ.ค. 58]
img12 รับสมัครนิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 70 ทุน ทุนละ 15,000 บาท ส่งใบสมัครได้ที่ห้องธุรการภาควิชาฯ ตั้งแต่บัดนี้ - 24 เม.ย. 58 [20 เม.ย. 58]
img12 รับสมัครนิสิต โครงการแลกเปลี่ยน KU-TUA สอบถามเพิ่มเติมและสมัคร ได้ที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ชั้น 3 ตึก 9 หมดเขตรับสมัคร 22 เม.ย. 58 [8 เม.ย. 58]
img12 รับสมัครทุนการศึกษา "Developing Countries Partnership (KNB) Program Scholarship (KNB)" ระดับปริญญาโท [31 มี.ค. 58]
img12 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปี 2558-2559 ณ National Chung Hsing University ไต้หวัน หมดเขตสมัครวันที่ 20 เม.ย. 58  [20 ม.ค. 58]
img12 ทุนการศึกษาจากกองทุน ผศ.พงษ์ภวัลย์ และนางศิริวรรณ ภัทรประภานันท์ และกองทุนวิศวกรรมโยธาภาคพิเศษ (2) กพส. โดยนายประภาส เตมียบุตร ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 16 มี.ค. 58 [6 มี.ค. 58]
img12 นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ติดต่อหน่วยทุนการศึกษา (กองกิจการนิสิต กพส.) ภายในวันที่ 10 ก.พ. 58 [29 ม.ค. 58]
img12 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น หมดเขตสมัครวันที่ 6 ก.พ. 58  [19 ม.ค. 58]
img12 รับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาประเภทขัดสน ประจำปี 2558 สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ธุรการภาควิชาฯ ภายในวันที่ 30 ม.ค. 58  [14 ม.ค. 58]
img12 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558 จาก Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น หมดเขตสมัครวันที่ 26 ม.ค. 58  [19 ม.ค. 58]
img12 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2558-2559 จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น หมดเขตสมัครวันที่ 6 ก.พ. 58  [16 ม.ค. 58]
[ข่าวทุนการศึกษาปี 2561][ข่าวทุนการศึกษาปี 2560][ข่าวทุนการศึกษาปี 2559][ข่าวทุนการศึกษาปี 2558][ข่าวทุนการศึกษาย้อนหลังก่อนหน้านี้]
Hits: 1008

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6857480
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
94
744
29199
29199
2708
59716
6857480

Online (15 minutes ago):6

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:3.236.223.106