ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : FatCow Coupon

ข่าวเด่น

ข่าวทุนการศึกษา-2559

Last Updated: Monday, 28 January 2019
img12 ทุนโครงการ พวอ. รอบ 1/2560 ประจำปี 2560 [2 พ.ย. 59]
img12 ทุนโครงการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปี 2560 [2 พ.ย. 59]
img12 ทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2560 สมัครวันนี้ - วันที่ 30 ธ.ค. 59 [1 ธ.ค. 59]
img12 ทุนมูลการศึกษาพานาโซนิค ประจำปี 2559 หมดเขตสมัคร 15 ต.ค. 59 [7 ก.ย. 59]
img12 ทุนโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันคู่สัญญาในโปรตุเกสภายใต้กรอบความร่วมมือ Erasmus+ International Credit Mobility - Merging Voices Consortium ปิดรับสมัครภายในวันที่ 4 ต.ค. 59 [27 ก.ย. 59]
img12 กองทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสิทร์ 200 ปี สมัครภายในวันที่ 30 ก.ย. 59 [31 ส.ค. 59]
img12 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2560 ณ National Chung Hsing University ไต้หวัน สมัครภายในวันที่ 30 ก.ย. 59 [31 ส.ค. 59]
img12 ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ สมัครภายในวันที่ 23 ก.ย. 59 [31 ส.ค. 59]
img12 ทุนการศึกษา บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด หมดเขตสมัคร 15 ก.ย. 59 [12 ก.ย. 59]
img12 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2560 ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น หมดเขตสมัคร 9 ก.ย. 59 [31 ส.ค. 59]
img12 ทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย สมัครภายในวันที่ 9 ก.ย. 59 [31 ส.ค. 59]
img12 ทุนการศึกษาจากกองทุน ผศ.พงษ์ภวัลย์ และนางศิริวรรณ ภัทรประภานันท์ สมัครภายในวันที่ 5 ก.ย. 59 [31 ส.ค. 59]
img12 รายชื่อนิสิตผู้เข้ารับมอบทุนการศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559 [31 ส.ค. 59]
img12 ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมัครภายในวันที่ 2 ก.ย. 59 [31 ส.ค. 59]
img12 ทุนการศึกษาต่อเนื่องนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น E36 สมัครภายในวันที่ 2 ก.ย 59 [19 ส.ค. 59]
img12 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 ณ Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น หมดเขตสมัคร 10 ต.ค. 59 [31 ส.ค. 59]
img12 ทุนการศึกษาพานาโซนิค ปี 2559 สมัครภายในวันที่ 15 ต.ค. 59 [8 ส.ค. 59]
img12 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อขอรับทุนเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2560 ส่งใบสมัครภายในวันที่ 7 ต.ค. 59  [11 ก.ค. 59]
img12 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "ออกค่าย...ได้ยิ้ม" ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ 5 สมัครภายในวันที่ 26 ส.ค. 59 [ข้อมูลเพิ่มเติม] [11 ก.ค. 59]
img12 ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส จ.กาญจนบุรี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 17 ส.ค. 59 [5 ก.ค. 59]
img12 รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับ University of Tsukuba (KU-UT 2016) สมัครภายในวันที่ 29 ก.ค. 59 [26 ก.ค. 59]
img12 โครงการ Young Professionals Programme (YPP) ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 19 ก.ค. 59 [5 ก.ค. 59]
img12 ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย (Staff Exchange, One Month Scholarship) ประจำปี 2559 สมัครภายในวันที่ 29 ก.ค. 59 [20 มิ.ย. 59]
img12 ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ 2017 DUO-Thailand Fellowship Programme สมัครภายในวันที่ 15 ส.ค. 59 [20 มิ.ย. 59]
img12 ขอเชิญผู้สนใจขอรับทุนวิจัยโครงการ Cerebos Awards 2016 มอบทุนสนับสนุน 500,000 บาทต่อปี ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ก.ค. 59 [30 มี.ค. 59]
img12 แบบสำรวจความต้องการกู้ยืมเงินของนิสิตที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำ ปีการศึกษา 2559 ภายในวันที่ 8 ก.ค. 59 [6 ก.ค. 59]
img12 ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 สมัครรับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ภายในวันที่ 14 มิ.ย. 59 [27 พ.ค. 59]
img12 ขอเชิญนิสิตสมัครเข้ารับทุนในโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ สู่สากลประจำปี 2559 จำนวน 10 ล้านบาท ภายในวันที่ 30 พ.ค. 59 [20 เม.ย. 59]
img12 หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พ.ศ. 2559 (ส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 15 พ.ค. 59) [18 เม.ย. 59]
img12 รับสมัครนิสิตโครงการแลกเปลี่ยน Tokyo University of Agriculture (TUA2016) ประเทศญี่ปุ่น สมัครภายในวันที่ 25 เม.ย. 59 [19 เม.ย. 59]
img12 ทุนการศึกษามูลนิธิ จีอี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 สมัครภายในวันที่ 30 เม.ย. 59 [7 ม.ค. 59]
img12 ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ "ASEAN Scholarship" สมัครภายในวันที่ 9 มี.ค. 58 [17 ธ.ค. 58]
img12 รับสมัครทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 29 ก.พ. 59 [10 ก.พ. 59]
img12 ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาตามโครงการสานฝันการศึกษาเด็กเซราะกราว ปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. - 19 ก.พ. 59 [18 ม.ค. 59]
img12 ทุนการศึกษาบริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด จำนวน 20 ทุนๆ ละ 40,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 ก.พ. 59 [2 ก.พ. 59]
img12 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ม.ค. 59 [19 ม.ค. 59]
[ข่าวทุนการศึกษาปี 2561][ข่าวทุนการศึกษาปี 2560][ข่าวทุนการศึกษาปี 2559][ข่าวทุนการศึกษาปี 2558][ข่าวทุนการศึกษาย้อนหลังก่อนหน้านี้]
Hits: 1074

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6857537
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
151
744
29199
29199
2765
59716
6857537

Online (15 minutes ago):19

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:3.236.223.106