ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : FatCow Coupon

ข่าวเด่น

ข่าวทุนการศึกษา-2560

Last Updated: Monday, 28 January 2019
img12 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตต่างชาติ [20 พ.ย. 60]
img12 ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตในประเทศ [20 พ.ย. 60]
img12 ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project Fund 2018 จาก AC21) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 ม.ค. 61 [27 ต.ค. 60]
img12 ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2560 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 ม.ค. 61 [1 ธ.ค. 60]
img12 ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อไปฝึกงานสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ย. 60 [3 พ.ย. 60]
img12 รายชื่อนิสิตเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 30 พ.ย. 60 [24 พ.ย. 60]
img12 ขยายเวลารับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนการศึกษา กองทุน ผศ.พงษ์ภวัลย์ นางศิริวรรณ ภัทรประภานันท์ (2551) และกองทุนวิศวกรรมโยธาภาคพิเศษ (2) กพส. (2551) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2560 [27 ต.ค. 60]
img12 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา METU Erasmus+ KA107 Student Call for Spring Semester 2017-2018 ประเทศตุรกี สมัครภายใน 20 ต.ค. 60 [19 ต.ค. 60]
img12 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น สมัครภายในวันที่ 10 ต.ค. 60 [31 ส.ค. 60]
img12 ทุนการศึกษาพานาโชนิค ประจำปี 2560 สมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 ก.ย. 60 [12 ก.ย. 60]
img12 ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับมอบทุนการศึกษา SCG Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี ประจำปี 2560 ในวันที่ 19 ก.ย. 60 [13 ก.ย. 60]
img12 ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้โครงการ Double or Joint Degree สมัครภายใน 27 ส.ค. 60 [14 มิ.ย. 60]
img12 ทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ปี 2561 ส่งเอกสารภายในวันที่ 15 ส.ค. 60 [12 ก.ค. 60]
img12 ทุน ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship ประจำปี 2560 สมัครภายใน 31 ก.ค. 60 [13 มิ.ย. 60]
img12 รายชื่อนิสิตผู้เข้ารับมอบทุนการศึกษาในโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [26 ก.ค. 60]
img12 ทุนการศึกษา มูลนิธิเอสซีจี ประจำปี 2560 สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 23 มิ.ย. 60 [12 มิ.ย. 60]
img12 ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น Sakura Science ประจำปี 2560 สมัครภายใน 14 มิ.ย. 60 [13 มิ.ย. 60]
img12 ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2561 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 20 มิ.ย. 60 [25 เม.ย. 60]
img12 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น สมัครภายใน 16 ส.ค. 60 [15 มี.ค. 60]
img12 ทุนเรียนฟรี!! เรียนต่อปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ สอนโดย prof. จาก Tokyo Tech ประเทศญี่ปุ่น ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 5 มิ.ย. 60 [25 เม.ย. 60]
img12 ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 สมัครรับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ส่งใบสมัครภายในวันที่ 1 มิ.ย. 60 [25 เม.ย. 60]
img12 รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับ University of Tsukuba (KU-UT 2017) สมัครภายในวันที่ 22 พ.ค. 60 [8 พ.ค. 60]
img12 โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตเชิงทัศนศึกษา TokyoTech-AYSEAS 2017 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 22 พ.ค. 60 [3 พ.ค. 60]
img12 ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย Ritsumeikan ภายใต้ Innovative Asia Scholarship สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 19 พ.ค. 60 [2 พ.ค. 60]
img12 สกว. เปิดรับทุนสนับสนุนการวิจัยชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล ประจำปี 2560 [30 มี.ค. 60]
img12 รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ Summer Intership Program for International Students ณ National Chung Hsing University สาธารณรัฐไต้หวัน ประจำปี 2560 หมดเขตสมัครวันที่ 20 เม.ย. 60 [30 มี.ค. 60]
img12 โครงการ "นิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา" ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 เม.ย. 60 [21 มี.ค. 60]
img12 สกว. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายในวันที่ 31 มี.ค. 60 [21 มี.ค. 60]
img12 รับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม AC21 International Graduate School 2017 ประเทศอินโดนีเซีย ส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 มี.ค. 60 [27 มี.ค. 60]
img12 เชิญฟังบรรยาย "ทุนการศึกษาและการศึกษาต่อสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ปี 2560" ในวันอังคารที่ 21 มี.ค. 60 [17 มี.ค. 60]
img12 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการแนะนำทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ภายใต้โครงการ Innovative Asia จาก JICA ประเทศญี่ปุ่น ในวันอังคารที่ 14 มี.ค. 60 [7 มี.ค. 60]
img12 ทุนโครงการ TAIST-Tokyo Tech (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2560 สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 มี.ค. 60 [11 ม.ค. 60]
img12 ทุนแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรภายใต้กรอบโครงการ Mevlana Exchange Programme Protocol ประจำปีการศึกษา 2017-2018 หมดเขตวันที่ 24 ก.พ. 60 [15 ก.พ. 60]
img12 ทุน The Franco-Thai Scholarship Program 2017 สมัครวันนี้ - 19 ก.พ. 60 [11 ม.ค. 60]
img12 ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ปี 2560 จำนวน 5 ทุน สมัครตั้งแต่บัดนี้- 16 ก.พ. 60 [9 ก.พ. 60]
img12 งานศึกษาต่ออเมริกา "EducationUSA Fairs 2017" ระหว่างวันที่ 1-4 ก.พ. 60 [18 ม.ค. 60]
img12 ทุน UiS ประจำปี 2560 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 ม.ค. 60 [11 ม.ค. 60]
img12 ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิตต่างชาติ ภายใต้โครงการ Double or Joint Degree สมัครวันนี้ - 1 ก.พ. 60 [11 ม.ค. 60]
img12 ทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปศึกษา ณ ม.ซีอานเจียวทง ประจำปีการศึกษา 2560 สมัครวันนี้ - 11 ม.ค. 60 [9 ม.ค. 60]
[ข่าวทุนการศึกษาปี 2561][ข่าวทุนการศึกษาปี 2560][ข่าวทุนการศึกษาปี 2559][ข่าวทุนการศึกษาปี 2558][ข่าวทุนการศึกษาย้อนหลังก่อนหน้านี้]
Hits: 1015

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6829540
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
661
692
1353
7115
34484
47215
6829540

Online (15 minutes ago):18

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:34.239.154.201