ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : FatCow Coupon

ข่าวเด่น

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

Last Updated: Tuesday, 01 August 2017
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560
ห้อง 9401 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 

patomnitad2017-cpe
เวลา

กิจกรรม

08:30 - 09:00 น.

ลงทะเบียน (สำหรับนิสิตชั้นปี 1 และนิสิตที่ได้รับทุน)

09:00 - 09:15 น.

กล่าวเปิดงานและมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559 โดย ผศ.ดร.อมรฤทธิ์  พุทธิพิพัฒน์ขจร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

09:15 - 09:30 น.

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตที่ช่วยเหลือทางวิชาการ (ติวเจอร์) นิสิตที่ทำกิจกรรรมดีเด่น และนิสิตที่แต่งกายเรียบร้อย ประจำปีการศึกษา 2559 โดย  ผศ.ดร.ฐิติพงษ์  สถิรเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา]

09:30 - 10:30 น.

เสวนาเรื่อง "CPE 4.0" โดยคณาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

10:30 - 11:00 น.

แนะแนวการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย จากรุ่นพี่ที่ได้รับทุน

11:00 - 12:00 น.

นิสิตแบ่งกลุ่มพบอาจารย์ที่ปรึกษา [รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 60]

12:00 - 13:00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ: นิสิต แต่งกายด้วยชุดนิสิตที่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Hits: 3297

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6959224
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
672
989
1661
15773
53612
50840
6959224

Online (15 minutes ago):25

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:3.238.117.130