ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ 096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : FatCow Coupon

ข่าวเด่น

ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

Last Updated: Thursday, 07 January 2016
img12 ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธ.ค. 57 เวลา 9.00 - 22.00 น. ณ บริเวณอาคาร 9  [22 ธ.ค. 57]
img12 ขอเชิญเที่ยวงาน เปิดโลกวิศวกรรม'57 ในงานเกษตรกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธ.ค. 57 [27 พ.ย. 57]
img12 กำหนดการและขั้นตอนพิธี จุดเทียนชัยถวายพระพร วันที่ 5 ธ.ค. 57 ณ บริเวณเวทีกลาง หน้าอาคารศูนย์เรียนรวม 1 มก.กพส.[28 พ.ย. 57]
img12 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมตอนปลายสมัครเข้าร่วมแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธ.ค. 57 ณ ชั้น 3 อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [21 พ.ย. 57]
img12 ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันพุธที่ 3 ธ.ค. 57 เวลา 08.30 - 10.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย  [28 พ.ย. 57]
img12 กําหนดการพิธีเปิดงานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี 2557 วันอังคารที่ 2 ธ.ค. 2557 เวลา 08.30 น. ณ สระพระพิรุณ มก.กพส.  [1 ธ.ค. 57]
img12 ขอเชิญนิสิตร่วมประกวดโครงการ "TISCO Young Financial Planner รุ่น 3" สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 พ.ย. 57  [เว็บไซต์] [24 พ.ย. 57]
img12ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดธิดาเกษตร งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 9 ธ.ค. 57 หมดเขตสมัครวันที่ 28 พ.ย. 57 [19 พ.ย. 57]
img12 ขอเชิญนิสิตร่วมประกวดโครงการ "รางวัลนักประดิษฐ์ รุ่นใหม่" ประจำปี 2558 ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 8 ธ.ค. 57 [18 พ.ย. 57]
img12 ขอเชิญนิสิตร่วมประกวดโครงการ "กระทิงแดง U Project" ปี 2 ชิงถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล 300,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ย. 57 [16 ต.ค. 57]
img12 ขอเชิญส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวดในโครงการ "พ่อของแผ่นดิน" ประจำปี พ.ศ. 2557 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 14 พ.ย. 57 [3 ต.ค. 57]
img12 ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมงานวันสถาปนา 35 ปี มก.กพส. ในวันพุธที่ 12 พ.ย. 57 เวลา 06.00 - 12.00 น. ณ สระพระพิรุณ [5 พ.ย. 57]
img12 ขอเชิญนิสิตและบุคคลที่สนใจร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (National Software Contest 2015 : NSC2015) ส่งข้อเสนอโครงการตั้งแต่บัดนี้ - 31 ต.ค. 57 [เว็บไซต์] [8 ต.ค. 57]
img12 ขอเชิญนิสิตร่วมประกวดธีมงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2557 ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หมดเขตวันที่ 17 ต.ค. 57  [8 ต.ค. 57]
img12 SEAMEO จัดโครงการประกวดเรียงความ หัวข้อ "My Memory of SEAMEO" หมดเขตวันที่ 15 ต.ค. 57  [8 ต.ค. 57]
img12 ขอเชิญชวนนิสิตทั้งเดี่ยวและกลุ่มไม่จำกัดชั้นปีร่วมประกวด "คลิปวิดีโอ" หรือ "โปสเตอร์" ในโครงการประกวดสื่อรณรงค์ถนนสีขาว ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 ต.ค. 57 [8 ก.ย. 57]
img12 รับสมัครนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับภูมิภาค ภาคกลางเขต 2 ประจำปี 2557 | สมัครอบรม: วันที่ 16 ก.ค. - 26 ส.ค. 57 | สมัครแข่งขัน: วันที่ 13 ส.ค. - 16 ก.ย. 57  [24 ก.ค. 57]
img12 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตชั้นปีที่ 3 วศ.คอมพิวเตอร์ ทัศนศึกษาดูงาน ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 06.00 - 18.00 น.[1 ก.ย. 57]
img12 ธนาคารกรุงไทยขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา แข่งขันโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2557 โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 ก.ค. - 31 ส.ค. 57 (ทางเว็บไซต์)[01 ก.ค. 57]
img12 ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วศ.คอมพิวเตอร์ ทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์นิสิตและบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 8 (Edvac game#8) ในวันอาทิตย์ที่ 31 ส.ค. 57 ณ สนามกีฬาอาคารพลศึกษา 2 มก.กพส. [19 ส.ค. 57]
img12 ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิบย์เก่า และนิสิต วศ.คอมพิวเตอร์ ทุกชั้นปี ร่วมงานคืนสู่เหย้าชาว CPE.KPS ครั้งที่ 3 (Home Coming#3) ในวันเสาร์ที่ 30 ส.ค. 57 ณ ใต้อาคาร 9 [19 ส.ค. 57]
img12 เปลี่ยนแปลงเวลา กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และมอบทุนการศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 18 ส.ค. 57 จากเดิมเวลา 08.30 น. เปลี่ยนเป็น 10.00 น. ณ ห้อง E9401 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน [17 ส.ค. 57]
img12 ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร ร่วมเสนอผลงานในโครงการรางวัลคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปี 2557 ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ส.ค. 57 [08 ก.ค. 57]
img12 กำหนดการโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 57 [23 ก.ค. 57]
img12 ปฏิทินกิจกรรมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2557 [5 มี.ค. 57]
img12 ขอเชิญบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. ร่วมทำบุญแห่เทียน จำนำพรรษา ประจำปี 2557 ณ วัด หนองโพธิ์ ต.ห้วยหมอนทอง ในวันพุธที่ 9 ก.ค. 57 เวลา 12.00 น. [08 ก.ค. 57]
img12 ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ สระพระพิรุณ มก.กพส. [23 มิ.ย. 57]
img12 ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 (2557) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ภายในวันที่ 20 มิ.ย. 57[27 มี.ค. 57]
img12 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประกวดคำขวัญ การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-KM Motto) หมดเขตวันที่ 2 พ.ค. 57[9 เม.ย. 57]
img12 ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ Young Financial Star Competition 2014 สมัครภายในวันที่ 30 เม.ย. 57[10 เม.ย. 57]
img12 ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ Bridgestone Leadership Programme และโครงการ Young Gen for Greening Thailand ประจำปี 2557 สมัครภายในวันที่ 30 เม.ย. 57[10 เม.ย. 57]
img12 ขอเชิญร่วมงานใน วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบ 11 ปี วันอังคารที่ 22 เม.ย. 57 ณ อาคารการเรียนการสอน (อาคาร 9 ชั้น 4)[2 เม.ย. 57]
img12 ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 14 (พ.ศ. 2557) ส่งข้อเสนอโครงการฯ ภายในวันที่ 20 มิ.ย. 57[9 เม.ย. 57]
img12 ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ "I Love My Town" สมัครภายในวันที่ 30 เม.ย. 57 [27 มี.ค. 57]
2556.01.12 child56img12 วิดีโองานวันเด็ก โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ จ.ตาก ปี 2556 
img12 กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2557 วันที่ 17 มี.ค. - 1 เม.ย. 57[12 มี.ค. 57]
img12 ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ UBU ROBOCON 2014 ครั้งที่ 11 เตรียมความพร้อมสู่ ABU ROBOT CONTEST 2014 สมัครได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป[14 ม.ค. 57]
img12 ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วศ.คอมพิวเตอร์ ทุกชั้นปี เข้าร่วมงาน "ปัจฉิมนิเทศนิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รุ่น 4" ในวันอาทิตย์ที่ 23 ก.พ. 57 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์ มก.กพส. [10 ก.พ. 57]
img12 กำหนดการกิจกรรมสัมพันธ์นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 10 (Eniac Game#10) ประจำปี 2557 วันที่ 16 ก.พ. 57 ณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน [3 ก.พ. 57]
img12 ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2557 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 24 ม.ค. 57 [15 ม.ค. 57]
img12 ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์สนุกเกอร์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 17 ม.ค. 57 [10 ม.ค. 57]
img12 ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมการแข่งขัน Microsoft Office ชิงแชมป์ประเทศไทย (MOS Olympic 2014) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ม.ค. 57 [25 ธ.ค. 56]
img12 ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 2 สมัครภายในวันที่ 10 ม.ค. 57 [25 ธ.ค. 56]
 
Hits: 4828

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6829611
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
732
692
1424
7115
34555
47215
6829611

Online (15 minutes ago):26

เริ่มนับวันที่ 16 มกราคม 2557 IP คุณคือ:34.239.154.201